Architecture Discovery

Wat?

Een architecture discovery is een onderzoek om, voordat met de productrealisatie is gestart, een aantal architectuur alternatieven te onderzoeken om zo tot een geschikte kandidaat architectuur te komen.

Waarom?

Dit vermindert technische risico’s en bespaart uiteindelijk geld en tijd.

Tijdens een 'architecture discovery' worden vooraf architectuur alternatieven in kaart gebracht om technische risico's te verminderen.Hoe?

De architectuuralternatieven worden in kaart gebracht. Samen met de architecten worden het ‘problem statement’, de projectdoelen, key requirements (technologieën), technische uitdagingen en succes criteria in kaart gebracht. Onderzocht wordt wat de belangrijkste ‘drivers’, ‘sensitivity points’ en ‘tradeoff points’ van de architectuur zijn. Welke architectuur voldoet het beste aan deze eisen?

Het is mogelijk om te focussen op deelaspecten van de architectuur zoals ‘design for testability’, ‘performance engineering’ of real-time aspecten van het systeem (concurrency, resource management, distribution, safety en reliability).

Meer architecture improvement diensten

Architecture evaluation and validation
Architecture reconstruction