Architecture Reconstruction

Wat?

Vaak is de documentatie van architecturen ontoereikend. Er wordt weinig houvast geboden om de impact van architectuur transformaties te kunnen overzien bij bijvoorbeeld systeemuitbreidingen. Uitgaande van de documentatie is het moeilijk in te schatten welke onderdelen van de architectuur kandidaat zijn om te worden hergebruikt. Tijdens de architectuur reconstructie worden bovengenoemde risico’s in kaart gebracht en mogelijke oplossingen geboden.

Met een 'architecture reconstruction' wordt de impact onderzocht van architectuur transformaties van slecht gedocumenteerde architecturen. Dit vermindert risico's en bespaart kosten.

Waarom?

In de praktijk is het meer regel dan uitzondering dat de architectuur van een systeem niet duidelijk is gespecificeerd en gedocumenteerd en alleen gekend is bij de ontwikkelaars. Hierdoor is het maar de vraag of de uiteindelijke implementatie van het systeem in overeenstemming is met de oorspronkelijke architectuur.

Het risico is hierbij groot dat de architectuur op drift raakt tijdens onderhoud of verdere uitbreidingen aan het systeem wat leidt tot lange testtrajecten en kostbare refactoring. Verder is het belangrijk om te weten welke aspecten van de architectuur kunnen worden hergebruikt wat leidt tot kostenbesparingen.

Hoe?

  • Er wordt onderzocht of de ontwikkelde architectuur in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoelde architectuur (architectuur evaluatie).
  • Er wordt onderzocht wat deze architectuur succesvol maakt. Welke aspecten van de architectuur kunnen worden hergebruikt?
  • Er wordt onderzocht of uitbreidingen aan systeem mogelijk zijn. Laat de architectuur dit toe? Waar zitten de risico’s? Waar zijn wijzigingen in de architectuur nodig?
  • Door gaten in de documentatie van slecht gedocumenteerde architecturen op te vullen. Vaak zijn dit bewezen architecturen en deze architectuur beslissingen mogen niet verloren raken.

Meer architecture improvement diensten

Architecture evaluation and validation
Architecture discovery