Architecture Evaluation and Validation

Smits-IT evalueert de systeemarchitectuur op een objectieve wijze. Wij zorgen ervoor dat u het noorden niet kwijtraakt.Wat?

Het betreft hier een assessment om te komen tot een objectieve evaluatie en validatie van de software architectuur en/of het systeemontwerp (‘sanity check’). Is de gekozen architectuur de juiste oplossing is voor het probleem domein (validatie)? Is de uiteindelijke architectuur in overeenstemming is met de oorspronkelijke architectuur (evaluatie)?

Waarom?

 • De risico’s m.b.t. gekozen architectuur zichtbaar te maken.
 • Ruimte te bieden om architectuurcorrecties door te voeren.
 • Een objectief beeld te geven van de status van de architectuur; ‘reality check’.

Hoe?

Diverse aspecten van de architectuur worden periodiek onderzocht en beoordeeld, bijvoorbeeld:

 • Wordt met de gekozen architectuur mechanismen aan de kwaliteitseisen van het systeem voldaan?
  • Zijn de juiste trade-offs gemaakt?
  • Zijn de juiste architectuurkeuzes gemaakt?
 • Zijn de operationele concepten (start-up, shutdown, production, maintenance, operations, etc.) afgedekt?
 • Voldoet de uiteindelijke architectuur aan de oorspronkelijke architectuur?

Vanuit de ‘business drivers’ worden architectuurverbeteringen voorgesteld om te komen tot:

 • Kostenverbeteringen
 • Performance verbeteringen
 • Hergebruik
 • Schaalbaarheid

Meer architecture improvement diensten

Architecture discovery
Architecture reconstruction