System Architecture Process Improvement

Wat?

Het systeem architectuur proces vormt de link tussen het product creatie proces en de overige product gerelateerde processen in de organisatie (‘Policy and Planning Process’, ‘Customer Oriented Processes’, etc.). Het systeem architectuur proces is verantwoordelijk voor het bewaken van de integriteit van de systeem architectuur. Naast software ligt de focus ook op hardware en mechanica. Met behulp van het systeem architectuur proces worden alle technische aspecten van product creatie proces afgedekt, van requirements tot deployment. Er wordt een technische visie ontwikkeld en de synergie met overige processen in de organisatie wordt bewaakt.

Waarom?

In veel ondernemingen is het systeem architectuur proces ‘the missing link’. Doordat deze koppeling niet aanwezig is, worden vanuit het product development met betrekking tot de product positionering verkeerde aannames gemaakt die leiden tot langere doorlooptijd en dus tot hogere kosten. Andersom; product management, sales en support organisaties hebben vaak onrealistische verwachtingen ten aanzien van product development programma.

Het systeem architectuur proces is verantwoordelijk voor het bewaken van de integriteit van de systeem architectuur. In veel ondernemingen is het systeem architectuur proces ‘the missing link’.

Hoe?

Smits-IT kan het management ondersteunen met een:

Sleutelwoorden hierbij zijn:

  • Balans
  • Consistentie
  • Integriteit

 

Observaties:

Op projecten zien we dat er vaak twijfel bestaat over de juistheid van de architectuur. Twijfel bij het product- en development management, bij de sales- en support organisaties, het management team of bij het project management. Dit wijst meestal op het ontbreken van een gecontroleerd systeem architectuur proces (SysAP).