System Architecture Process Assesment

Wat?

Het betreft hier een assessment om te onderzoeken waar de grootste risico’s zitten ten aanzien van het ontbreken van het systeem architectuur proces. Er worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het vormen van een systeem architectuur team dat verantwoordelijk wordt voor het systeem architectuur proces. Tevens wordt onderzocht op welke manier het systeem architectuur proces kan worden geïntegreerd in het product realisatie proces (RUP, SCRUM, XP), het overall ontwikkelprogramma en eventuele voorontwikkeltrajecten (b.v.: het ‘Gate process’).

Waarom?

Om de benodigde processen in kaart te brengen om te komen tot een gecontroleerd architectuurproces dat verantwoordelijk is voor het bewaken van de systeemarchitectuur.

Hoe?

De rapportage bevat naast een lijst me aanbevelingen (System Architecture Process Improvement Programm) een roadmap om de verbeterpunten ten aanzien van het systeem architectuur proces in te voeren.

Alle fases van het systeem architectuur proces worden onderzocht op zwakke punten.

  1. Init/commit: Is er ‘management sponsorship’? Hoe wordt dit verkregen? Is er een architectuur visie? Hoe worden de ‘business needs’ afgedekt? Is er een architectuur team? Wat is de visie en het doel van het team? Is er een architectuur project plan? Wat is de communicatie strategie?

  1. Architectural Requirements: Zijn de belangrijkste organisatorische, business, competitieve en technische ‘drivers’ die de architectuur beïnvloeden bekend? Zijn de belangrijkste beperkingen en kwaliteitsattributen van het systeem bekend? Welke infrastructuur is nodig?

  1. System Structuring: Is de meta-architectuur bekend? Wat zijn de belangrijkste architectuur mechanismen? Wat is de logische architectuur van het systeem? Wat zijn de consequenties van de gebruikte technologieën? Hoe worden technische keuzes gemaakt? Zijn de belangrijkste operationele concepten van het systeem bekend? Zijn de systeem resource budgetten en strategieën bekend? Zijn de significante performance modellen van het systeem bekend?

  1. Architecture Validation: Op welke manier wordt de architectuur gevalideerd? Hoe wordt bepaald of de architectuur voldoen aan de requirements? Op welke manier worden technische issues geadresseerd?

  • Deployment: Op welke manier wordt de ratio van de architectuur gecommuniceerd?

     De verschillende fases van het system architectuurproces. 

Meer System Architecture Process diensten

System Architecture Process recovery

Reflecties:

In veel ondernemingen is het systeem architectuur proces ‘the missing link’. Doordat deze koppeling niet aanwezig is, worden vanuit het product development met betrekking tot de product positionering verkeerde aannames gemaakt die leiden tot langere doorlooptijd en dus tot hogere kosten. Andersom; product management, sales en support organisaties hebben vaak onrealistische verwachtingen ten aanzien van product development programma.