Coaching on the Job

Wat?

Indien uw bedrijf een nieuwe werkwijze gaat invoeren, kunnen wij u behulpzaam zijn in het coachen van uw medewerkers. Wij geven praktische, resultaatgerichte adviezen en zorgen ervoor dat uw medewerkers ermee vooruit komen.

Waarom?

Het blijkt dat in sommige situaties een goed coachingprogramma veel effectiever kan zijn dan andere vormen van training. Door coaching vertonen medewerkers een verhoogde productiviteit en ontstaat er een open vorm van communicatie die werkrelaties ten goede komt. Tijdens een coachingstraject komen vaak problemen naar voren die in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd zodat er gericht naar een oplossing gezocht kan worden.

Hoe?

Smits-IT kan het volgende bieden:

  Coaching on the job verhoogt de productiviteit van uw medewerkers.
 • Helpen met het toepassen van vaardigheden die voor de coachie van toepassing zijn.
 • In overleg met de coachie het einddoel bepalen en de weg naar het einddoel stap voor stap begeleiden.
 • Morele steun bieden.
 • Second opinion en advies.
 • Trainingsmateriaal.
 • Reseach service.
 • Aangepaste tooling.
 • Informatie updates en nieuwigheden.
 • Vinden van aanvullende middelen en ondersteuning.
 • Bouwen en onderhouden van een ‘knowledgbase’.