Outsourcing Support for System Development

Wat?

Downsizing en re-engineering van de business processen en architecturen wordt door bedrijven veelvuldig toegepast. Zo blijft men de concurrentie voor en kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Offshore outsourcing (uitbesteding van ICT ontwikkeling en dienstverlening naar lage lonen landen) wordt hierbij steeds vaker toegepast. Dit in lijn met de toenemende globalisering van economische, technologische, sociale en politieke processen. Voor productontwikkeling kunnen hierbij belangrijke schaalvoordelen behaald worden en lagere kostprijzen (arbeidskosten) vergroten de concurrentiepositie.

Waarom?

Outsourcing kan belangrijke voordelen bieden:

 • Betere focus op de kernactiviteiten van het bedrijf.
 • Snellere doorlooptijden en verlaging van de operationele kosten.
 • Toegang tot niet voorbanden zijnde systeem/software ontwikkel capaciteiten
  • Leading-edge technologieën.
  • Gespecialiseerde project management capaciteiten.
 • Vrijmaken van interne resources voor andere activiteiten (voorontwikkeling).
 • Opschalen van een project zonder meer mensen in dienst te moeten nemen.
 • Projectrisico’s delen met een extern bedrijf.
Smits-IT heeft veel ervaring met multi-site productontwikkeling.

Hoe?

Smits-IT heeft voor verschillende grote bedrijven vanuit de systeem architectuur de offshore outsourcing succesvol doorgevoerd (o.a. India en China). Tevens hebben wij voor klanten competitieve offshore software development teams opgebouwd.

Om offshore outsourcing succesvol toe te passen is actieve opvolging van het project een vereiste. Niet alleen vanuit het project management maar ook vanuit de systeem architectuur.

Smits-IT heeft vanuit de architectuur bij outsourcing de volgende bijdragen geleverd:

 • Bepalen van offshore outsourcing strategie. Is outsourcing de goede oplossing? (Offshore outsourcing, ‘two-phase’ acquisition or one roof approach?).
 • Definiëren van een outsourcing plan.
 • Managen en begeleiden van het requirements proces.
 • Selecteren van vendors en key personen (quick risk scans and evaluation matrix).
 • Opstellen van Request for Proposal (RFP).
 • Technisch actief managen van het project; architecture discovery, architecture evaluation and validation.