Onze Missie en Visie

Missie

Onze missie is klanten vakbekwaam en inspirerend te ondersteunen bij technische- en embedded systeemontwikkeling, om zo te komen tot een solide en duurzame samenwerking. Dit op een onafhankelijke en objectieve wijze

Visie

Het is onze visie dat onderstaande speerpunten kunnen bijdragen tot een beter product dat sneller in de markt kan worden gezet. Dit product zal bestand zijn tegen wijzigingen opgelegd vanuit de markt:

  • Iteratieve systeem- en softwareontwikkeling
  • Invulling geven aan het Systeem Architectuur Proces
  • Het gebruik van op componenten gebaseerde architecturen
  • Het gebruik van analyse- en modelleringstechnieken

Bovendien is het onze overtuiging dat het bij systeem- en softwareontwikkeling draait om goed opgeleide mensen en communicatie, en dat de productiviteit en kwaliteit verbeterd kan worden door het opbouwen van competitieve teams.

Bij systeemontwikkeling draait het om goed opgeleide mensen en communicatie. 

 

 

 

Het ontwikkelen van een architectuur is teamwerk!